STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng vá màng tim sinh học và phụ kiện SJM Pericaridal Repair Patch with EnCap Technology Glycar S.A ( Pty) Ltd., South Africa St.Jude Medical, USA Miếng vá màng tim sinh học được chỉ định sử dụng cho: ∙ Đóng các lỗ khuyết màng ngoài tim ∙ Tái tạo mạch, sửa chữa tim và mạch máu lớn Quy tắc 14, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D