STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số LUX 35 Carestream Health, Inc. Carestream Health, Inc. Thiết bị được thiết kế để thu nhận hình ảnh chụp X-quang kỹ thuật số về cơ thể người bao gồm cả bệnh nhân là trẻ em và người lớn. Thiết bị không được chỉ định để chụp X-quang tuyến vú, soi huỳnh quang hoặc chụp mạch máu. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C