STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TRIMAX 35C FOCUS 35C Theo phụ lục Carestream Health, Inc. Thiết bị được thiết kế để thu nhận hình ảnh kỹ thuật số trong kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh X-quang, sử dụng cho chẩn đoán hình ảnh tổng quát. Thiết bị không được chỉ định để chụp X-quang tuyến vú hoặc chụp nha khoa Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C