STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Alcohol pad 70% Miềng Giấy cồn 70% Không Tổ chức Dược phẩm Chính phủ, Bộ Y tế Công cộng, Thái Lan The Government Pharmaceutical Organization, Ministry of Public Health, Thailand UNION SCIENCE CO.,LTD. Dùng để lau vật dụng, khử trùng trước khi sử dụng QT 15 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C