STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Mổ Điện Động DT-12F Xianju Yaocheng Medical Instrument Co.,Ltd China Xianju Yaocheng Medical Instrument Co.,Ltd China Được dùng trong phòng mổ tại các bệnh viện, phòng khám trong trường hợp bệnh nhân cần mổ Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A