STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Theo phụ lục Theo phụ lục Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular Sản phẩm được chỉ định dùng để đưa các vật liệu điều trị hoặc thuốc cản quang theo chỉ định của bác sĩ vào trong mạch máu ngoại biên và mạch máu thần kinh. Phụ lục I, phần IIB, QT7, Mục 5 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D