STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Marathon Flow Directed Micro Catheter Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular Được chỉ định sử dụng để can thiệp hệ mạch máu ngoại vi và thần kinh để truyền chọn lọc có kiểm soát thuốc trị liệu được bác sĩ chỉ định như tác chất làm tắc mạch và thuốc chẩn đoán như thuốc cản quang. Phụ lục I, phần IIB, QT7, Mục 5 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D