STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Theo phụ lục Theo phụ lục Micro Therapeutics. Inc. dba ev3 Neurovascular Được dùng để đưa các thiết bị can thiệp và truyền các chất chẩn đoán hoặc điều trị vào các mạch máu thần kinh, mạch máu ngoại vi, và mạch vành. Phụ lục I, phần IIB, QT7, Mục 5 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D