STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thân nhiệt hồng ngoại từ xa FEVIR SCAN 2 Thermoteknix Systems Ltd Thermoteknix Systems Ltd Hỗ trợ việc chuẩn đoán lâm sàng về nhiệt độ và sự thay đổi nhiệt độ trên bề mặt da. Hiển thị và ghi nhận hình mẫu của sự thay đổi nhiệt độ đó. QT10/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B