STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút đậy đuôi kim luồn Luer Lock (1023), Injection Stopper (1049), Luer Lock Injection Site (13355) Poly Medicure Ltd. - Ấn Độ Poly Medicure Ltd. - Ấn Độ Dùng để đậy đuôi kim luồn, có cổng bơm thuốc QT 7 - phần II -Phụ lục I– Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nẫng gây mê Catheter Mount (20180) Ồng nẫng gây mê Poly Medicure Ltd. - Ấn Độ Poly Medicure Ltd. - Ấn Độ Dùng để kết nối ống nội khí quản và dây máy thở QT 2 - phần II -Phụ lục I– Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B