STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Dùng để đặt ống qua miệng hoặc mũi trong phẫu thuật vùng đầu hoặc cổ khi cần đặt các đường nối thông khí ra khỏi khu vực phẫu thuật. Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 5 TTBYT Loại B