STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân dạng cuộn TRAUMA – SM BANDAGE TRAUMA – SM BANDAGE CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA, VIỆT NAM CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA, VIỆT NAM Sử dụng để dán lên vết thương trầy xước, chỗ tiêm. Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A