STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu hỗ trợ lấy dấu Traxodent ITENA CLINICAL ITENA CLINICAL Hỗ trợ co nướu cầm máu trong quá trình lấy dấu thời gian tối đa 2 phút QT5/ Mục B Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B