STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi tai mũi họng HZ-1; HJ-1; EJ-1; EJ-2; EJ-3; EJ-4; BD-1 Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd, Dùng để soi thăm khám tai mũi họng Quy tắc 5 , Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A