STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ lấy dấu đổ mẫu dùng trong implant 7061010; 7061012; 7061500; 7061505; 7061510; 7061515; 8061510; 8061511 Multysystem S.R.L - Ý Multysystem S.R.L - Ý Dùng để lấy dấu răng dùng trong implant 5 mục 1 TTBYT Loại A
2 Trụ thân răng Trụ thân răng MFD: 7061000; 7061011; 7061020; 7061021; 7061030; 7061031 Trụ thân răng Equator: 9096771; 9096772; 9096773; 9096774 Trụ thân răng đúc: 9641097; 9641098; 9641099 Multysystem S.R.L - Ý Multysystem S.R.L - Ý Dùng để thay thế các răng bị mất nhằm phục hồi lại chức năng ăn nhai và tính thẩm mỹ cho bệnh nhân 8 TTBYT Loại C
3 Trụ chân răng implant 7062509; 7062516; 7062518; 7062520; 7063009; 7063011; 7063013; 7063015; 7082509; 7082511; 7082513; 7082515; 7083009; 7083011; 7083013; 7083015; 7083509; 7083511; 7083513; 7083515; 7084009; 7084011; 7084013; 7084015; 7163208; 7163210; 7163211; 7163213 Multysystem S.R.L - Ý Multysystem S.R.L - Ý Dùng để thay thế các răng bị mất nhằm phục hồi lại chức năng ăn nhai và tính thẩm mỹ cho bệnh nhân 8 TTBYT Loại C
4 Vít trụ thân răng 9609901; 9609902; 9609962; 9609963; 9609964; 9609992; 9609993; 9609994; 9610010; 9610011; 9610230; 9610231; 9610260; 9610261; 9671013; 9671098; 9671099 Multysystem S.R.L - Ý Multysystem S.R.L - Ý Dùng để gắn trụ thân răng vào trụ chân răng 8 TTBYT Loại C
5 Vít lành thương 9671700 Multysystem S.R.L - Ý Multysystem S.R.L - Ý Dùng để gắn trụ thân răng vào trụ chân răng 8 TTBYT Loại C