STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại Theo danh mục Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd., China Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd., China Sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình. -Sản phẩm cấy ghép vào trong cơ thể Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C