STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Atellica IM Analyzer là máy phân tích xét nghiệm miễn dịch tự động, được thiết kế để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán in vitro trên các mẫu lâm sàng. Các ứng dụng xét nghiệm của hệ thống này sử dụng công nghệ hóa phát quang trong phòng xét nghiệm. Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại D