STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Siemens Healthcare Diagnostics Inc ADVIA Centaur CP là hệ thống xét nghiệm miễn dịch được thiết kế để thực hiện các xét nghiệm phân tích hóa miễn dịch trên các mẫu lâm sàng. Danh mục xét nghiệm bao gồm các nhóm nội tiết, thiếu máu, dị ứng, sinh sản, tim mạch, ung thư, tuyến thượng thận, chuyển hóa xương, thuốc điều trị và bệnh nhiễm khuẩn. Tất cả các xét nghiệm đều dựa trên công nghệ quang hóa. ADVIA Centaur XPT là hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động cho năng suất và hiệu quả tối ưu. Danh mục xét nghiệm toàn diện bao gồm các nhóm sinh sản, chức năng tuyến giáp, ung thư, tim mạch, thiếu máu, thuốc điều trị, bệnh nhiễm khuẩn, chức năng tuyến thượng thận và chuyển hóa. Các xét nghiệm sử dụng công nghệ quang hóa trực tiếp. Hệ thống xét nghiệm ADVIA Centaur XPT được sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Cũng giống như các xét nghiệm khác, không thể khẳng định chẩn đoán lâm sàng chỉ dựa vào kết quả của một xét nghiệm đơn lẻ. Chỉ chuyên gia y tế mới có thể đưa ra chẩn đoán sau khi đánh giá tất cả các yếu tố lâm sàng và kết quả xét nghiệm. ADVIA Centaur XPT là hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động cho năng suất và hiệu quả tối ưu. Danh mục xét nghiệm toàn diện bao gồm các nhóm sinh sản, chức năng tuyến giáp, ung thư, tim mạch, thiếu máu, thuốc điều trị, bệnh nhiễm khuẩn, chức năng tuyến thượng thận và chuyển hóa. Các xét nghiệm sử dụng công nghệ quang hóa trực tiếp. Hệ thống xét nghiệm ADVIA Centaur XPT được sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Cũng giống như các xét nghiệm khác, không thể khẳng định chẩn đoán lâm sàng chỉ dựa vào kết quả của một xét nghiệm đơn lẻ. Chỉ chuyên gia y tế mới có thể đưa ra chẩn đoán sau khi đánh giá tất cả các yếu tố lâm sàng và kết quả xét nghiệm. Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại D