STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ chân răng Implant E3308; E3310; E3311; E3313; E3708; E3710; E3711; E3713; E3716; E4208; E4210; E4211; E4213; E4216; E0506; E0508; E0510; E0511; E0513; E0516; E0606; E0608; E0610; E0611; E0613; E0616 Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Dùng để thay thế các răng bị mất nhằm phục hồi lại chức năng ăn nhai và tính thẩm mỹ cho bệnh nhân Quy tắc 8, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Trụ thân răng Abutment P0001; P0002; P0005; P0007; P0008; P0014; P0015; P0020; P0021; P0026; P0027; P0028; P0029; P0030 Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Dùng để thay thế các răng bị mất nhằm phục hồi lại chức năng ăn nhai và tính thầm mỹ cho bệnh nhân Quy tắc 8, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Chụp phục hình Ball Attachment P0033; P0034; P0035; P0036; P0037; P0038; P0039 Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Chụp phục hình được gắn vào trụ thân răng để làm các phục hình sứ trên miệng bệnh nhân Quy tắc 8, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Nắp lành thương V0001; V0002; V0003; V0004; V0005; V0006; V0011; V0012; V0013; V0014 Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Bone Research Advanced Technology S.A.S (SAS BRAT) Dùng để gắn trụ thân răng vào trụ chân răng Quy tắc 8, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C