STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết Blood Glucose Test Strips HANGZHOU SEJOY ELECTRONICS & INSTRUMENTS CO., LTD,CHINA NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD, CHINA Xét nghiệm thông số đường huyết Qui tắc 5 - TBYT chẩn đoán Invitro TTBYT Loại A