STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện não vi tính Theo phụ lục Theo phụ lục Nihon Kohden Corporation Thiết bị sử dụng đo điện não thông thường, ứng dụng với điện não giấc ngủ Quy tắc 10(i) TTBYT Loại B