STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây điện cực sốc Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sản phẩm được thiết kế chỉ để dùng một lần, dùng lâu dài ở tâm thất phải, được ứng dụng cho những bệnh nhân được chỉ định máy khử rung tim cấy ghép (ICDs). Phụ lục I, phần IIB, QT8, mục 2, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D