STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi cho phẫu thuật nội soi ít xâm lấn tối thiểu và mổ mở Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Ống soi dùng để truyền hình ảnh từ phẫu trường, có thể được sử dụng trong thăm khám, can thiệp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và mổ mở - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 6 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B