STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ/ lưới nhựa cố định đầu loại V RG460-4VHT Klarity Klarity Hỗ trợ cố định đầu bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định đầu vai cổ loại V RG460-4VT Klarity Klarity Hỗ trợ cố định đầu cổ vai bệnh nhân trong điều trị xạ trị. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
3 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định đầu vai loại S RG460-4VHT; R460ST; RLG460ST; RLG461ST; RG460SC; RG461SC Klarity Klarity Hỗ trợ cố định đầu cổ vai bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 04 TTBYT Loại A