STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng ca vận chuyển bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục NINGBO HECAI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. Dùng vận chuyển bệnh nhân điều trị trong bệnh viện Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A