STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu dùng làm răng giả dạng bột và lỏng Theo phụ lục Theo phụ lục KURARAY NORITAKE DENTAL INC. Vật liệu dùng để sản xuất răng giả Quy tắc 5, Phần I&II.B của Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B