STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bơm tiêm điện Agilia SP PCA Wifi VN Fresenius Vial S.A.S.-Pháp Fresenius Kabi AG- Đức Sử dụng cho quá trình tiêm truyền chung trên bệnh nhân trưởng thành, trẻ em và sơ sinh nhằm cung cấp chất lỏng ngoài đường tiêu hóa không liên tục hoặc liên tục ( như dung dịch, chất dạng keo, dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa), thuốc, máu và chất dẫn xuất từ máu, và các loại thuốc thông qua các đường sử dụng được chấp nhận về mặt lâm sàng 11 TTBYT Loại C
2 Phần mềm an toàn thuốc của hệ thống bơm tiêm truyền Agilia Vigilant Drug’ Lib Fresenius Vial S.A.S.-Pháp Fresenius Kabi AG- Đức Tạo và quản lý các cấu hình, thư viện thuốc, profile, dữ liệu 9 mục 2 TTBYT Loại C
3 Giá đỡ hệ thống bơm tiêm truyền Agilia Link 4 ASI, Agilia Link 6 ASI ,Agilia Link 8 ASI Fresenius Vial S.A.S.-Pháp Fresenius Kabi AG- Đức Dùng để cấp nguồn cho các loại bơm truyền dịch 12 TTBYT Loại A
4 Thiết bị liên kết hệ thống bơm tiêm truyền Link 4+ Agilia ASI, Link 6+ Agilia ASI, Link 8+ Agilia ASI Fresenius Vial S.A.S.-Pháp Fresenius Kabi AG- Đức Kết nối với hệ thống bơm tiêm truền 9 mục 2 TTBYT Loại C
5 Phần mềm kết nối hệ thống bơm tiêm truyền Centerium Fresenius Vial S.A.S.-Pháp Fresenius Kabi AG- Đức Centerium dự kiến sẽ: Gửi dữ liệu tiêm truyền đến các hệ thống EMR bên ngoài, đồng bộ hóa thời gian trong các thiết bị được kết nối với các thiết bị trên cùng một mạng, phân phối thư viện thuốc đến các thiết bị tiêm truyền được hỗ trợ, báo cáo về trang thái phân phối thư viện thuốc để xác định phiên bản bộ dữ liệu được mỗi bơm sử dụng, nhận và lưu trữ dữ liệu tiêm truyền cho các mục đích báo cáo, xác định các loại bơm nào thuộc địa điểm nào, cung cấp khả năng xem phiên bản phân sụn của bơm 12 TTBYT Loại A