STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm lót khay, hộp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Giấy bọc dụng cụ hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Giấy bọc dụng cụ SMS Theo phụ lục Theo phụ lục Sterimed Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Túi ép phồng dùng trong hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Chỉ thị sinh học cho máy hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Bowie Dick test Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Chỉ thị hóa học đa thông số Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Băng dán chỉ thị nhiệt Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Kẹp chỉ thị cho máy rửa Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Chỉ thị kiểm tra độ sạch của dụng cụ PRO-Clean Pro-100 informer Med Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Chỉ thị chất lượng làm sạch cho máy rửa dụng cụ nội soi WASH CHECK H&E WC 105 informer Med Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Chỉ thị chất lượng làm sạch cho máy rửa siêu âm WASH CHECK U WC 108 informer Med Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Chỉ thị chất lượng làm sạch cho máy rửa khử khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Chỉ thị khử khuẩn nhiệt cho máy rửa khử khuẩn DES CONTROL Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Túi Tyvek cho tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma Theo phụ lục Theo phụ lục Sankom Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Máy ủ test sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Chỉ thị sinh học Plasma, H2O2 Theo phụ lục Theo phụ lục Informer Med Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Băng dán chỉ thị Plasma, H2O2 TAP-H48 SPS Medical SPS Medical Phụ kiện cho máy khử khuẩn, tiệt trùng thiết bị y tế Quy tắc 15 mục D phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B