STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu côn Theo danh mục Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Kết hợp với Pipette dùng để hút hóa chất dùng trong y tế Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đĩa đáy phẳng 96 giếng, Đĩa đáy U 96 giếng, Đĩa nhựa nuôi cấy vi khuẩn Theo danh mục Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Dùng để đựng mẫu trong xét nghiệm Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ống Cyto, Ống ly tâm, Ống nghiệm Theo danh mục Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Dùng để đựng mẫu Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
4 Pipette Theo danh mục Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd- Trung Quốc Dùng để hút hóa chất và mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A