STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đinh, Nẹp, Vít sử dụng trong chấn thương Theo phụ lục Theo phụ lục ARTFX MEDICAL LLC Đinh, Nẹp, Vít dùng trong phẫu thuật kết hợp xương Quy tắc 8, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C