STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa đầu trên xương đùi LCP Proximal Femoral Locking Plate/ 3154-00-04139L; 3154-00-06175L; 3154-00-08211L; 3154-00-10247L; 3154-00-12283L; 3154-00-04139R; 3154-00-06175R; 3154-00-08211R; 3154-00-10247R; 3154-00-12283R. Australian Orthopaedic Fixations Pty. Ltd., Australia. Australian Orthopaedic Fixations Pty. Ltd., Australia. Sử dụng để cố định, nắn chỉnh xương ở vùng giải phẫu. Quy tắc 8, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C