STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc (kèm phụ kiện đồng bộ) Visuplan 500 Reichert Inc., United States of America Carl Zeiss Meditec AG, Germany Thiết bị dùng trong chẩn đoán nhãn áp nội nhãn. Quy tắc 10, mục 2c TTBYT Loại B