STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng bơm thủy tinh thể Comport L RET Inc., Korea RET Inc., Korea - Dùng đặt thủy tinh thể trong phẫu thuật mổ phaco. - Sản phẩm dùng một lần. Quy tắc 6 Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B