STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mỏ Vịt Khám Phụ Khoa MLA-01 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Med-Life Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Med-Life Sử dụng dùng để thăm khám sản phụ khoa Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A