STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt bao quy đầu 8mm; 10mm; 12mm; 15mm; 18mm; 21mm; 26mm; 30mm; 36mm; 12Qmm; 15Qmm; 18Qmm; 21Qmm; 26Qmm; 30Qmm; 36Qmm; Jiangxi Langhe Medical Instrument Co., Ltd Jiangxi Langhe Medical Instrument Co., Ltd - Được sử dụng cho việc cắt bao qui đầu của nam giới. - Sản phẩm vô trùng và sử dụng 01 (một) lần Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị cắt bao quy đầu II 12mm; 15mm; 18mm; 21mm; 26mm; 30mm; 36mm; 12Qmm; 15Qmm; 18Qmm; 21Qmm; 26Qmm; 30Qmm; 36Qmm; Jiangxi Langhe Medical Instrument Co., Ltd Jiangxi Langhe Medical Instrument Co., Ltd - Được sử dụng cho việc cắt bao qui đầu của nam giới. - Sản phẩm vô trùng và sử dụng 01 (một) lần Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B