STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ thủy lực điện HM-3000C HM-2000A Hillmed Corporation, USA Hillmed Corporation, USA - Tạo ra nhiều tư thế, thuận lợi cho bác sỹ trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân. Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Đèn mổ treo trần, hai nhánh HM-LAMP LED 5+5 Hillmed Corporation, USA Hillmed Corporation, USA - Sử dụng chiếu sáng cho quá trình phẫu thuật Quy tắc 10, mục 1 TTBYT Loại A