STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch Ep.616; Ep.414 DxGen Corp, Korea (Republic) DxGenCorp /Korea, Korea (Republic) Thiết bị xét nghiệm in vitro, xác định định tính và định lượng các thành phần có trong máu, nước tiểu... của người Quy tắc 1, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D