STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Snare cắt Polyp SPS- 20-04-07, SPS-20-04-10, SPS -20-04-15, SPS-20-04-20, SPS-20-04-25, SPS-20-04-30. Endovision Co., Ltd., Hàn Quốc Endovision Co., Ltd., Hàn Quốc - Dùng trong nội soi can thiệp, cắt Polyp. - Sản phẩm được dùng kết hợp với dao mổ điện. - Quy tắc 9, mục 1 - Điều 4, mục 2d, NĐ 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C