STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng SA-232 Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation Tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc15, phần II, phụ lục I của thông tư 39 /2016/TT-BYT. TTBYT Loại C