STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại Theo danh mục Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd., China Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd., China dùng trong phẫu thuật chấn thương chình hình xương khớp Quy tắc 8 TTBYT Loại C