STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Quả lọc thận DIAPES LF UP được dùng để thẩm tách máu mãn tính, loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu. Quy tắc 3 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C