STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que Thử Đường Huyết + Kim Thử Đường Huyết Theo phụ lục Theo phụ lục TaiDoc Technology Corporation Dùng để đo đường huyết Quy tắc 4, Phần III và Quy tắc 6, Mục B, Phần II của Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C