STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nhiệt trị liệu cao tần HIPER-500 JS-on CO., LTD JS-on CO., LTD dùng trong vật lý trị liệuliêu Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B