STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE Lubricant Eye Drops Alcon Research, LLC, Mỹ Alcon Laboratories, Inc., Mỹ Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE được sử dụng để làm giảm tạm thời các triệu chứng rát và kích ứng do khô mắt. Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B