STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị trị liệu cơ học JPD-ES200 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Jumper - UK Trị liệu massage bằng liệu pháp xung điện QT 09 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị đo huyết áp JPD-HA100 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Jumper - UK Đo huyết áp QT 10 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu JPD-500D Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. – Trung Quốc Jumper - UK Dùng đo lượng Oxy trong máu QT 10 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C