STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế HTD8813C, HTD8813C Shenzhen Heitada Technology Co., Ltd Shenzhen Heitada Technology Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 10, phần II TTBYT Loại B