STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo loãng xương Theo phụ lục Theo phụ lục Furuno Electric Co., Ltd. Thiết bị dùng để xác định tình trạng loãng xương ở bệnh nhân Quy tắc 10 – Quy tắc phân loại TTBYT chủ động TTBYT Loại B