STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn khám tai và phụ kiện A1.616.114; A1.616.214; A1.616.314; A1.616.914; A5.101.124; A5.102.124 Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Dùng để thăm khám tai bệnh nhân, sử dụng trong khoa TMH Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đèn soi da và phụ kiện: pin sạc và bộ sạc C1.616.114; C1.616.914; C1.716.114; C1.716.914; C1.416.914; C1.516.914; C1.416.934; C1.416.944; C1.416.954; C1.416.964; C1.416.974; C1.516.934; C1.516.944; C1.516.954; C1.516.964; C1.516.974; C1.426.914; C1.526.914; C5.421.112; C5.521.112; C9.611.112; C9.711.112; C9.411.112; C9.511.112; C9.611.912; C9.711.912; C9.411.912; C9.511.912; A9.211.112; A9.016.112; A9.026.112; A9.211.912; A9.016.912; A9.026.912; A9.116.934; A9.116.944; A9.116.954; A9.116.964; A9.116.974 Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Dùng để soi da và chẩn đoán về bệnh da liễu, sử dụng trong khoa da liễu Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ống nghe tim phổi trẻ em/trẻ sơ sinh G1.221.114 Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Dùng nghe tim phổi thăm khám bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ống nghe tim mạch G1.411.114; G1.411.914; Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Dùng nghe tim mạch thăm khám bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
5 Búa phản xạ M1.121.412; M1.121.312; M1.121.612 Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Dùng để thử phản xạ ở bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Đèn khám bệnh di động (đèn tiểu phẩu di động, đèn thủ thuật di động) U1.171.014; U1.171.114 Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Luxamed GmbH & Co.KG/ Germany Dùng để khám bệnh, khám phụ khoa, làm tiểu phẩu, thủ thuật cho bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A