STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ khám răng di động UM-P206, UM-P204, BD-401, BD-402 Tangshan UMG Medical Instrument Co., Ltd./ Trung Quốc Tangshan UMG Medical Instrument Co., Ltd./ Trung Quốc Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 10 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay khoan nha khoa UM-HL1, UM-HL6; TX-114, TX-164-A, UM-H0001; ME-L, ME-LU, Gold-L Tangshan UMG Medical Instrument Co., Ltd./ Trung Quốc Tangshan UMG Medical Instrument Co., Ltd./ Trung Quốc Dùng để hỗ trợ các chuyên viên y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phòng khám nha khoa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B