STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột sợi thủy tinh Theo phụ lục Theo phụ lục DongHae Medical Co.,Ltd Dùng trong các trường hợp cố định khu vực gặp tổn thương do gãy xương, băng bó ngoài da Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A